اس ام اس عاشقانه غمگین طنز خنده دار جدید 1398 سعید اس ام اس saeidsms.ir مجموعه لیست بهترین پایمك جمله مسیج متن اس ام اس عاشقانه غمگین طنز خنده دار جدید دخترانه پسرانه تبریك عروسی اس ام اس استقلال پیروزی اس ام اس فشن http://saeidsms.ir 2019-04-21T21:32:37+01:00 text/html 2015-10-15T11:12:10+01:00 saeidsms.ir admin بهترین اس ام اس های عاشقانه و رمانتیک برای افراد خاص http://saeidsms.ir/post/16 <div style="text-align: center;">بهترین اس ام اس های عاشقانه و رمانتیک برای افراد خاص زمستانه پاییزی اس ام اس دلتنگی های دختران پسران عاشق اس ام اس بارانی عاشقونه</div><p style="text-align: center;"><br></p><p style="text-align: center;"><img src="http://s3.picofile.com/file/8217353242/43433434.jpg" border="0" alt="بهترین اس ام اس های عاشقانه و رمانتیک برای افراد خاص" title="بهترین اس ام اس های عاشقانه و رمانتیک برای افراد خاص" width="401" height="339"></p><p style="text-align: center;"><br></p><p style="text-align: center;"><div style="text-align: center; ">لذت داشتن یه دوست خوب توی یه دنیای بد مثل خوردن یه فنجون قهوه گرم زیر برفه!</div><div style="text-align: center; ">درسته که هوا رو گرم نمی کنه ولی تورو دلگرم میکنه</div><div style="text-align: center; "><br></div><div style="text-align: center; "><br></div><div style="text-align: center; ">امیدوارم روزای زمستونیت مثل دل من که از عشق تو لبریزه گرم باشه</div><div style="text-align: center; ">روزای زمستونیت قشنگ</div></p> text/html 2015-01-20T09:26:47+01:00 saeidsms.ir admin اس ام اس پیامک مسیج طنز و خنده دار ایرانی شیک http://saeidsms.ir/post/12 <div style="text-align: justify;"><font class="Apple-style-span" color="#990000"><b>اس ام اس</b> پیامک مسیج طنز و خنده دار ایرانی شیک دخترانه پسرانه اس ام اس زندگی اس ام اس خانوادگی اس ام اس خواستگاری اس ام اس مامانی پیامک های خوشکل لیست اس ام اس های کوتاه و جذاب مسیج اشتباه اس های پزشکی زمستان 2015</font></div><div style="text-align: justify;"><font class="Apple-style-span" color="#990000">&nbsp;</font></div><p style="text-align: center;"><img src="http://s5.picofile.com/file/8165001326/344444444444444.jpg" border="0" alt="اس ام اس پیامک مسیج طنز و خنده دار ایرانی شیک" title="اس ام اس پیامک مسیج طنز و خنده دار ایرانی شیک" width="401" height="339"></p> text/html 2014-11-29T15:53:21+01:00 saeidsms.ir admin اس ام اس پیامک جدید برای ابراز دوست داشتن عشق محبت علاقه http://saeidsms.ir/post/10 <div style="text-align: center;"><font style="font-weight: bold;" size="2">مجموعه لیست سری جدید انواع مختلف اس ام اس پیامک جدید برای ابراز دوست داشتن عشق محبت علاقه</font><br><br><br></div><div style="text-align: center;"> </div><p style="text-align: center;"><img src="http://s5.picofile.com/file/8154356650/saeidsms_ir_.jpg" alt="اس ام اس پیامک جدید برای ابراز دوست داشتن عشق محبت علاقه" title="اس ام اس پیامک جدید برای ابراز دوست داشتن عشق محبت علاقه" border="0" height="339" width="401"></p><div style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="border-collapse: separate; color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: 'Droid Naskh Regular',Tahoma; font-size: 12px; line-height: 28px; text-align: right;">دوستت دارم ، همین ؛</span></span><br><span class="Apple-style-span" style="border-collapse: separate; color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: 'Droid Naskh Regular',Tahoma; font-size: 12px; line-height: 28px; text-align: right;"></span></span></div><div style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="border-collapse: separate; color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: 'Droid Naskh Regular',Tahoma; font-size: 12px; line-height: 28px; text-align: right;"> این نه قابل محاسبه است نه قابل شمارش ، حتی نمی توانی میزانش را تخمین بزنی !</span></span><br><span class="Apple-style-span" style="border-collapse: separate; color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: 'Droid Naskh Regular',Tahoma; font-size: 12px; line-height: 28px; text-align: right;"> بی انتهاست تا وقتی هستم تا وقتی هستی ، هست به امتداد زندگی …</span></span><br><span class="Apple-style-span" style="border-collapse: separate; color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: 'Droid Naskh Regular',Tahoma; font-size: 12px; line-height: 28px; text-align: right;"> .</span></span><br><br><span class="Apple-style-span" style="border-collapse: separate; color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: 'Droid Naskh Regular',Tahoma; font-size: 12px; line-height: 28px; text-align: right;"> .</span></span><br><span class="Apple-style-span" style="border-collapse: separate; color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: 'Droid Naskh Regular',Tahoma; font-size: 12px; line-height: 28px; text-align: right;"> برایم مثل بهار می مانی</span></span><br><span class="Apple-style-span" style="border-collapse: separate; color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: 'Droid Naskh Regular',Tahoma; font-size: 12px; line-height: 28px; text-align: right;"> آمدنت را همیشه تحویل می گیرم …</span></span><br><span class="Apple-style-span" style="border-collapse: separate; color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: 'Droid Naskh Regular',Tahoma; font-size: 12px; line-height: 28px; text-align: right;"> .</span></span><br><span class="Apple-style-span" style="border-collapse: separate; color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: 'Droid Naskh Regular',Tahoma; font-size: 12px; line-height: 28px; text-align: right;"> .</span></span><br><span class="Apple-style-span" style="border-collapse: separate; color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: 'Droid Naskh Regular',Tahoma; font-size: 12px; line-height: 28px; text-align: right;"> چهار فصل که حرفه …</span></span><br><span class="Apple-style-span" style="border-collapse: separate; color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: 'Droid Naskh Regular',Tahoma; font-size: 12px; line-height: 28px; text-align: right;"> فصل پنجمی هست به نام تــــــــو ، به هوای تــــــــو …</span></span><span class="Apple-style-span" style="border-collapse: separate; color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: 'Droid Naskh Regular',Tahoma; font-size: 12px; line-height: 28px; text-align: right;"><br></span></span><span class="Apple-style-span" style="border-collapse: separate; color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: 2; text-align: -webkit-auto; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-border-horizontal-spacing: 0px; -webkit-border-vertical-spacing: 0px; -webkit-text-decorations-in-effect: none; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px; font-size: medium; "><span class="Apple-style-span" style="font-family: 'Droid Naskh Regular', Tahoma; font-size: 12px; line-height: 28px; text-align: right; "></span></span></div> text/html 2014-11-02T23:30:48+01:00 saeidsms.ir admin لیست بهترین اس ام اس های ماه محرم تسلیت ایام محرم http://saeidsms.ir/post/6 <div style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: small;"><b><i><font class="Apple-style-span" color="#999900">لیست بهترین اس ام اس پیامک مسیج جملات های ماه محرم تسلیت ایام محرم پاییز 1393</font></i></b></span></div><div style="text-align: center;"><br></div><p style="text-align: center;"><img src="http://s5.picofile.com/file/8149344726/saeidsms.jpg" border="0" alt="لیست بهترین اس ام اس های ماه محرم تسلیت ایام محرم" title="لیست بهترین اس ام اس های ماه محرم تسلیت ایام محرم" width="300" height="225"></p><p style="text-align: center;"><br></p><p style="text-align: center;"><div style="text-align: center; ">عالم همه محو گل رخسار حسین است ، ذرات جهان درعجب از كار حسین است .&nbsp;</div><div style="text-align: center; ">دانی كه چرا خانه ی حق گشته سیه پوش ، یعنی كه خدای تو عزادار حسین است&nbsp;</div><div style="text-align: center; "><br></div><div style="text-align: center; "><br></div><div style="text-align: center; "><br></div><div style="text-align: center; ">آبروی حسین به كهكشان می ارزد ، یك موی حسین بر دو جهان می ارزد ،</div><div style="text-align: center; ">&nbsp;گفتم كه بگو بهشت را قیمت چیست ، گفتا كه حسین بیش از آن می ارزد&nbsp;</div></p> text/html 2014-09-23T15:50:55+01:00 saeidsms.ir admin اس ام اس عاشقانه غمگین جدایی تنهایی احساسی 1393 http://saeidsms.ir/post/5 <div style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: small;"><b><font class="Apple-style-span" color="#CC6600">سری جدید اس ام اس عاشقانه غمگین جدایی تنهایی احساسی 1393</font></b></span></div><p style="text-align: center;"><br></p><p style="text-align: center;"><img src="http://s5.picofile.com/file/8142373276/Copy_of_6565656565567.jpg" border="0" alt="اس ام اس عاشقانه غمگین جدایی تنهایی احساسی 1393" title="اس ام اس عاشقانه غمگین جدایی تنهایی احساسی 1393" width="300" height="201"></p><p style="text-align: center;"></p><div style="text-align: center; "><br></div><div style="text-align: center; ">راستش را بخواهی امروز هیچ اتفاق خاصی رخ نداد</div><div style="text-align: center; "><br></div><div style="text-align: center; ">فقط حدود ظهر باران کوتاهی بارید اما زار زار</div><div style="text-align: center; "><br></div><div style="text-align: center; "><br></div><div style="text-align: center; "><br></div><div style="text-align: center; ">تو راحت فراموش می کنی</div><div style="text-align: center; "><br></div><div style="text-align: center; ">باز دل می بری ، باز دل می بازی</div><div style="text-align: center; "><br></div><div style="text-align: center; ">و من به خط کشیدن روی دیوارها ادامه می دهم !</div><p></p> text/html 2014-09-01T04:13:58+01:00 saeidsms.ir admin استاتوس خنده دار جک باحال شبکه های اجتماعی ایرانی http://saeidsms.ir/post/4 <div style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: small;"><b><font class="Apple-style-span" color="#FF6600">سری جدید انواع مختلف استاتوس خنده دار جک باحال شبکه های اجتماعی ایرانی</font></b></span></div><div style="text-align: -webkit-auto;"><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><p style="text-align: center;"><img src="http://s5.picofile.com/file/8138379518/5656656565.JPG" border="0" alt="استاتوس خنده دار جک باحال شبکه های اجتماعی ایرانی" title="استاتوس خنده دار جک باحال شبکه های اجتماعی ایرانی" width="300" height="201"></p></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">حتی اگه کسی بهت بدی کرد بازم هیچ وقت قلبش رو نشکون...!!</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">چون فقط یه قلب داره...!!</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">بزن دندوناشو بشکن که 32 تا داره لامصبو...!!</div><div style="text-align: center;">.</div><div style="text-align: center;">.</div><div style="text-align: center;">.</div><div style="text-align: center;">.</div><div style="text-align: center;">.</div><div style="text-align: center;">اگر دیدی دختری&nbsp;بر&nbsp;درختی تکیه کرده</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">برو کمکش چون کیلیپسش تو شاخه ها گیر کرده</div></div> text/html 2014-08-19T02:28:21+01:00 saeidsms.ir admin اس ام اس و پیامک خنده دار کوتاه توپ ناز و باحال http://saeidsms.ir/post/3 <div style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: small;"><b><font class="Apple-style-span" color="#FF6600">سری جدید مجموعه لیست اس ام اس و پیامک خنده دار کوتاه توپ ناز و باحال</font></b></span></div><div style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: small;"><b><br></b></span></div><p style="text-align: center;"><img src="http://s5.picofile.com/file/8135954900/3223.jpg" border="0" alt="سعید اس ام اس" title="سعید اس ام اس" width="279" height="264"></p><p style="text-align: center;"><div style="text-align: -webkit-auto; margin-top: 0px; margin-right: auto; margin-bottom: 0px; margin-left: auto; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; "><div style="text-align: center;">کیه؟ کیه؟ کیه؟</div><div style="text-align: center;">کیه؟ کیه؟ کیه؟</div><div style="text-align: center;">واکنش اعضای خانواده وقتی شما تلفن وجواب می دی&nbsp;</div><div style="text-align: center;">(نمیذارن نفست بالا بیاد)</div><div style="text-align: center;">.</div><div style="text-align: center;">.</div><div style="text-align: center;">.</div><div style="text-align: center;">رفتم کتابخونه گفتم ببخشید از سعدی چی دارین ؟</div><div style="text-align: center;">میگه کتابشو میخوای ؟</div><div style="text-align: center;">گفتم په نه په ! انگشتری , لباسی , کفشی اگه مونده میخوام !&nbsp;</div></div></p> text/html 2014-08-19T02:07:23+01:00 saeidsms.ir admin جک های استاتوس خنده دار شبکه های اجتماعی 2014 http://saeidsms.ir/post/2 <div style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: small;"><b><font class="Apple-style-span" color="#CC0000">جک های استاتوس خنده دار باحال زبیا خفن شبکه های اجتماعی مورد داشتیم که 2014</font></b></span></div><p style="text-align: center;"><br></p><p style="text-align: center;"><img src="http://s5.picofile.com/file/8135951826/76767676.png" border="0" alt="جک های استاتوس خنده دار شبکه های اجتماعی 2014" title="جک های استاتوس خنده دار شبکه های اجتماعی 2014" width="300" height="300"></p><p style="text-align: center;"><div style="text-align: center; ">مورد داشتیم&nbsp;پشتِ ماشینش نوشته : یا رقیه ! یا زینب ! ؛ بعد با همون ماشین افتاده دنبالِ آرمیتا و پارمیدا&nbsp;</div><div style="text-align: center; ">.</div><div style="text-align: center; ">.</div><div style="text-align: center; "><br></div><div style="text-align: center; ">مورد داشتیم&nbsp;پسره وقتی توو دسته زنجیر زن دختر دیده یه جوری با زنجیر خودشو زده که به سه ضرب جلو هیات نرسیده</div></p> text/html 2014-04-28T22:59:26+01:00 saeidsms.ir admin بهترین اس ام اس عاشقانه شیك و زیبا اردیبهشت ماه 1393 http://saeidsms.ir/post/1 <div style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: small;"><b><font class="Apple-style-span" color="#FFCC33">سری جدید از بهترین اس ام اس عاشقانه لاو دوست دارم شیك و زیبا اردیبهشت ماه 1393</font></b></span></div><p style="text-align: center;">&nbsp;</p><p style="text-align: center;"><a href="http://saeidsms.ir"><img src="http://s5.picofile.com/file/8133630200/i_love_you_m.jpg" border="0" alt="اس ام اس عاشقانه شیك و زیبا اردیبهشت ماه 1393" title="اس ام اس عاشقانه" height="300"></a></p><p style="text-align: center;"><br></p><p style="text-align: center;"></p><div style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: rgb(255, 255, 255); margin-top: 2px; margin-right: 2px; margin-bottom: 2px; margin-left: 2px; padding-top: 5px; padding-right: 5px; padding-bottom: 5px; padding-left: 5px; direction: rtl; font-family: tahoma; "><p style="text-align: center; font-size: 11px; "><span class="Apple-style-span" style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 19px; -webkit-border-horizontal-spacing: 1px; -webkit-border-vertical-spacing: 1px; "></span></p><p style="text-align: center;font-size: 11px; ">عشقی که تنها با یک نگاه آغاز میشود ، با شناخت سست و سست تر میشود</p><p style="text-align: center;font-size: 11px; ">ولی عشقی که با شناخت آغاز میشود با هر نگاهی عمیق و عمیق تر میشود . . .</p><p style="text-align: center;font-size: 11px; ">.</p><p style="text-align: center;font-size: 11px; ">.</p><p style="text-align: center;font-size: 11px; ">.</p><p style="text-align: center;font-size: 11px; ">چه ساده بودم آن هنگام که میپنداشتم ترکیدن بادکنک آبی ام ناگوار ترین حادثه</p><p style="text-align: center;font-size: 11px; ">عالم است . . .</p><p style="text-align: center;font-size: 11px; ">.</p><p style="text-align: center;font-size: 11px; "><span class="Apple-style-span" style="font-size: small; "><font class="Apple-style-span" color="#FFCC33">بهترین اس ام اس عاشقانه لاو دوست دارم شیك و زیبا</font></span></p><p style="text-align: center;font-size: 11px; ">.</p><p style="text-align: center;font-size: 11px; ">ز درد عشق تو با کس حکایتی که نکردم / چرا وفای تو کم شد ، شکایتی که نکردم . . .</p><p style="text-align: center;font-size: 11px; ">.</p><p style="text-align: center;font-size: 11px; ">.</p><p style="text-align: center;font-size: 11px; ">.</p><p style="text-align: center;font-size: 11px; ">با دل عاشق بد نکن ای آدم نامهربون / سنگدل و بی وفا نشو ، یه دل داری اینم نشون . . .</p><p style="text-align: center;font-size: 11px; "><br></p></div><p></p>